آخرین اخبار : 

اعضای شورای سیاست گذاری

اعضاء شورای سیاست گذاری :

 • آقای دکتر علیرضا زالی ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی وریاست کنگره
 • آقای دکتر شهریاری دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور و ریاست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
 • آقای دکتر کریمی معاون درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • آقای دکتر رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • آقای مهندس امیر ساکی مدیر کل دفترتوسعه منابع فیزیکی وامورعمرانی وزارت بهداشت
 • آقای مهندس نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی ورئیس سازمان مجری ساختمانها وتاسیسات دولتی وعمومی
 • آقای دکتر واعظی مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت
 • آقای دکتر عوض پور رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه
 • آقای دکتر نیکنام قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل
 • آقای دکتر خدادوست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • آقای مهندس احمری مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه وتجهیزمراکز بهداشتی درمانی وتجهیزات پزشکی
 • آقای دکتر یادگاری استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ریاست هیات مدیره انجمن کنترل عفونت
 • آقای دکتر محمد عرب رئیس انجمن علمی اداره امور بیمارستانها
 • آقای مهندس احمد مسلمی رئیس هیات مدیره انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور
 • آقای دکتر رضا شاهقدمی عضو هیات علمی دانشگاه و دبیر علمی کنگره
 • آقای مهندس محمد طهماسبی كارشناس مسئول عالی تجهيزات پزشكي دانشگاه تهران و دبیر اجرایی کنگره
 • آقای مهندس سید محمد جواد مجلل طباطبایی مدیریت اجرایی کنگره