آخرین اخبار : 

اعضای کمیته علمی

اعضاء كميته علمي به ترتيب حروف الفبا:

  • آقای دکتر علی ماهر عضو هیات علمی و مشاور ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • آقای دکترمحمد مهدی مرتهب استاد ومدیرگروه مدیریت وساخت دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
  • آقای دکتر نادر مرکزی مقدم عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • خانم فرناز مستوفيان كارشناس مسئول دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني وزارت بهداشت
  • آقاي مهندس احمد مسلمي رئیس هیات مدیره انجمن متخصصين تجهيزات پزشكي كشور
  • آقای دکتر علی مشکینی معاون اجرایی دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت
  • آقای دکتر علی محمد مصدق راد استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • آقای مهندس معظمی معاون برنامه ریزی دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت
  • خانم مهندس مهناز مقتدر مدیر فنی اداره کل استاندارد استان تهران
  • آقای دکتر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور
  • آقای دکتر جلال نائلی رئیس حوزه امور بین الملل بنیاد برکت
  • آقای مهندس فرزادنجفی هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت،کارشناس ارشدپژوهشکده توسعه وبهینه سازی فناوری های انرژی
  • خانم مهندس نصوری مدیر گروه معماری دفترتوسعه منابع فیزیکی وزارت بهداشت
  • آقای دکتر واعظی مدیرکل دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني وزارت بهداشت
  • آقای دکتروثوق مقدم عضوهیات علمی وزارت بهداشت ،مسئول گروه علمی حکمرانی موسسه عالی توسعه وتربیت مدیران نظام سلامت
  • خانم مهندس مودت همایی رئیس گروه تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • آقای مهندس محمد حسین درویش رئیس سابق اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • آقای دکتر وهاب دهلقی دانشیار گروه مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  • آقای مهندس سعید ذوقی مدیریت فنی سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • خانم مهندس نفیسه راد جهانبانی معاون فنی دفتر توسعه منابع فیزیکی وامور عمرانی وزارت بهداشت
  • آقای مهندس هرمزد رامینه رئیس جامعه مهندسان مشاور ایران
  • آقای مهندس رحمانی معاون برنامه ریزی حوزه مشارکتهای اقتصادی وزارت بهداشت
  • آقای دکتر حجت رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • آقای دکتر رستمیان استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • آقاي دكتر رواقي عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • خانم مهندس راحله روح پرور کارشناس مسئول گروه اعتبار بخشي بيمارستانها و مراكز درماني
  • آقای دکتر زابلی معاون فنی موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت
  • خانم دکتر زرگر معاون انجمن علمی اداره امور بیمارستانهاو عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • آقای دکتر زندی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • آقای دکتر سادات رئيس گروه اعتبار بخشي بيمارستانها و مراكز درماني وزارت بهداشت
  • آقای مهندس امیر ساکی مدیر کل دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت
  • آقای دکتر سید کمال الدین ستاره دان دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
  • آقای مهندس محمد رضا سیادت کارشناس معماری امور نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • آقای دکتر پژمان شادپورعضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ورئیس مرکزتحقیقات مدیریت بیمارستانی
  • آقای مهندس شاهانی معاون فنی و برنامه ریزی سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي
  • آقاي دکتر رضا شاهقدمي عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و دبیر علمی کنگره
  • خانم دکتر ماندانا شفیع عضو هیات علمی دانشگاه کارلسروهه آلمان
  • آقای دکتر محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازي
  • آقای مهندس منوچهر شکوفی رئیس گروه معماری جامعه مهندسان مشاور ایران
  • آقای دکترشهریاری دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشورورئیس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی
  • آقای مهندس احمری مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه وتجهیزمراکز بهداشتی درمانی وتجهیزات پزشکی
  • آقای دکتر سید احمد احمدی تيمورلويي عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • آقای دکتر علی اردلان مشاور معاونت بهداشت و رئیس دفتر مدیریت و کاهش خطر بلایا
  • آقاي مهندس شهریارارسيلو رئیس گروه تجهیزات پزشکی معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • آقای دکتر اسلامی معاون درمان سازمان تامین اجتماعی
  • آقای دکتر سید جلال الدین اسحق حسینی دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی قم
  • آقای دکتر حمید اسدی مشاور وزیر و ریاست حوزه مشارکتهای اقتصادی وزارت بهداشت
  • آقای مهندس آینه چی کارشناس مسئول دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت
  • آقای دکتر شیرزادیان رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  • آقای دکترداوود یادگاری نیا رئیس هیات مدیره انجمن کنترل عفونت،استاد دانشگاه شهید بهشتی
  • آقای دکتر مسعود اعتمادیان دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی
  • خانم مهندس طیبه الهی رئيس اداره بهداشت مراكزدرماني،ايمني پرتوهاومديريت پسماندمركزسلامت محيط وكار
  • آقای دکترامین الوانچی عضوهيات علمي گروه مديريت وساخت دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شريف
  • آقای دکتر رضا آقایی زاده ظروفی استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشگاه تهران
  • آقای مهندس مسعود بخشی کارشناس مسئول گروه معماری وشهرسازی امورنظام فنی سازمان مدیریت
  • خانم دکتر فریبا بهرامی استادیار هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
  • آقاي دکتر مسلم بيات معاون سازمان ملی استاندارد ایران
  • آقای دکتر حمید رضا پازکی طرودی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • آقای مهندس ولی اله پورکرامتی عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
  • آقای سید عباس پورهاشمی ، قائم مقام دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور
  • آقای مهندس قاسم پیروی دهسرخی کارشناس فنی دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت
  • خانم دکترپریسا ترابی مسئول تغذیه بالینی دفترمدیریت بیمارستانی وتعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت
  • آقای دکتر سید حسن تقوایی عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
  • آقای مهندس علیرضاتوتونچی معاون تدوین ضوابط امورنظام فنی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
  • آقای دکتر نادر توکلی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • آقای دکتر توکلی رئيس گروه پژوهشی مهندسي پزشكي پژوهشگاه استاندارد
  • آقای دکتر جعفری استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران ورئیس موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت
  • آقای دکترابراهیم جعفری پویان عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • آقای دکتر فرییرز جولای استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تهران
  • آقای دکتر محسن حامدی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
  • آقای مهندس حسن حسینی معاون امور سلامت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • آقاي دكتر حیدری مدير كل مركز نظارت و اعتبار بخشي وزارت بهداشت
  • آقای دکتر حمید رضا خانکه قائم مقام سازمان اورژانس کشورو رئیس مرکز تحقیقات سلامت در بلایا و حوادث
  • آقای مهندس احمد خوشدل نیکخو کارشناس امور نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • آقای دکتر دانش جعفری رئیس کارگروه اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • خانم دکتر صباغیان رئیس گروه سرمایه گذاری خارجی مرکز هماهنگی اقتصادی وزارت بهداشت
  • آقای دکتر صداقت عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • آقای دکتر محمد حسین صراف زاده دانشیار دانشگاه تهران
  • خانم مهندس فاطمه ژیلاصفاری مدیرگروه تدوین استانداردها دفترتوسعه منابع فیزیکی وامور عمرانی
  • آقای مهندس نصراله طاهباز نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران
  • آقای سید محمد طباطبایی ، معاون مشارکتهای مردمی و ارتباطات ورسانه مجمع خیرین سلامت کشور
  • آقای دکتر علیرضا طلوع کوروشی مشاورعالی گروه تدوین استانداردهای طراحی وبرنامه ریزی بیمارستان ایمن
  • آقاي مهندس محمد طهماسبي دبیر انجمن کنترل عفونت و دبیر اجرایی کنگره
  • آقاي مهندس سید مجتبی طيب زاده كارشناس مسئول گروه پژوهشی مهندسي پزشكي پژوهشگاه استاندارد
  • آقای مهندس احمد عابدی کارشناس مسئول دفتر توسعه منابع فیزیکی وزارت بهداشت
  • خانم پرستو عابدین کارشناس مسئول گروه اعتبار بخشي بيمارستانها و مراكز درماني
  • خانم دکتر عباس آبادی رئیس گروه ارتقاء کیفیت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • آقای دکتر محمد عرب رئیس انجمن علمی اداره امور بیمارستانها
  • آقای دکتر رضا عطار نژاد دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
  • آقای مهندس سعیدعلوی معاون فنی وبرنامه ریزی شرکت مادرتخصصی توسعه وتجهیز مراکز بهداشتی درمانی
  • آقای دکتر علی اکبری ساری رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • آقای دکتر مهدی علیرضایی عضو هیات علمی دانشگاه
  • آقاي مهندس سید محمد رضا فاطمي رئیس تجهيزات پزشكي سازمان تامين اجتماعي
  • آقاي مهندس علی فرح زاد کارشناس مسئول تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • آقای محسن قائنی نژاد رئیس اداره صدور پروانه دفتر نظارت و اعتبار بخشي امور درمان
  • آقای دکتر کاتوزیان رئیس پژوهشگاه صنعت نفت
  • آقای دکتر حامد کاشانی عضو هيات علمي گروه مديريت و ساخت دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شريف
  • آقای دکترمحمد اسماعیل کاملی کارشناس مسئول دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني
  • آقای دکتر عباس کرامتی رییس دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تهران
  • خانم دکتر نسترن لعل کارشناس مسئول گروه اعتبار بخشي بيمارستانها و مراكز درماني
  • آقای دکتر شاهرخ مالک استاد یار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
  • آقای علیرضا یزدانی ، معاون برنامه ریزی و اداری مالی مجمع خیرین سلامت کشور