آخرین اخبار : 

اعضای کمیته علمی

اعضاء كميته علمي به ترتيب حروف الفبا:

 • آقای مهندس احمری مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه وتجهیزمراکز بهداشتی درمانی وتجهیزات پزشکی
 • آقای دکتر سید احمد احمدی تيمورلويي عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • آقای دکتر علی اردلان مشاور معاونت بهداشت و رئیس دفتر مدیریت و کاهش خطر بلایا
 • آقاي مهندس شهریارارسيلو رئیس گروه تجهیزات پزشکی معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • آقای دکتر اسلامی معاون درمان سازمان تامین اجتماعی
 • آقای دکتر سید جلال الدین اسحق حسینی عضو هیات علمی گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی قم
 • آقای دکتر حمید اسدی مشاور وزیر و ریاست حوزه مشارکتهای اقتصادی وزارت بهداشت
 • آقای مهندس آینه چی کارشناس مسئول دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت
 • آقای دکتر مسعود اعتمادیان دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی
 • خانم مهندس طیبه الهی رئيس اداره بهداشت مراكزدرماني،ايمني پرتوهاومديريت پسماندمركزسلامت محيط وكار
 • آقای دکترامین الوانچی عضوهيات علمي گروه مديريت وساخت دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شريف
 • آقای دکتر رضا آقایی زاده ظروفی استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشگاه تهران
 • آقای مهندس مسعود بخشی کارشناس مسئول گروه معماری وشهرسازی امورنظام فنی سازمان مدیریت
 • خانم دکتر فریبا بهرامی استادیار هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
 • آقاي دکتر مسلم بيات معاون سازمان ملی استاندارد ایران
 • آقای دکتر حمید رضا پازکی طرودی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • آقای مهندس ولی اله پورکرامتی عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
 • آقای سید عباس پورهاشمی ، قائم مقام دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور
 • آقای مهندس قاسم پیروی دهسرخی کارشناس فنی دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت
 • خانم دکترپریسا ترابی مسئول تغذیه بالینی دفترمدیریت بیمارستانی وتعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت
 • آقای دکتر سید حسن تقوایی عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
 • آقای مهندس علیرضاتوتونچی معاون تدوین ضوابط امورنظام فنی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
 • آقای دکتر نادر توکلی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • آقای دکتر توکلی رئيس گروه پژوهشی مهندسي پزشكي پژوهشگاه استاندارد
 • آقای دکتر جعفری استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران ورئیس موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت
 • آقای دکترابراهیم جعفری پویان عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • آقای دکتر فرییرز جولای استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تهران
 • آقای دکتر محسن حامدی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
 • آقای مهندس حسن حسینی معاون امور سلامت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • آقاي دكتر حیدری مدير كل مركز نظارت و اعتبار بخشي وزارت بهداشت
 • آقای دکتر حمید رضا خانکه قائم مقام سازمان اورژانس کشورو رئیس مرکز تحقیقات سلامت در بلایا و حوادث
 • آقای مهندس احمد خوشدل نیکخو کارشناس امور نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • آقای دکتر دانش جعفری رئیس کارگروه اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • آقای مهندس محمد حسین درویش رئیس اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • آقای دکتر وهاب دهلقی دانشیار گروه مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • آقای مهندس سعید ذوقی کارشناس مسئول معماری مدیریت فنی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • خانم مهندس نفیسه راد جهانبانی معاون فنی دفتر توسعه منابع فیزیکی وامور عمرانی وزارت بهداشت
 • آقای مهندس هرمزد رامینه رئیس جامعه مهندسان مشاور ایران
 • آقای مهندس رحمانی معاون برنامه ریزی حوزه مشارکتهای اقتصادی وزارت بهداشت
 • آقای دکتر حجت رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • آقای دکتر رستمیان استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • آقاي دكتر رواقي عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • خانم مهندس راحله روح پرور کارشناس مسئول گروه اعتبار بخشي بيمارستانها و مراكز درماني
 • آقای دکتر زابلی معاون فنی موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت
 • خانم دکتر زرگر معاون انجمن علمی اداره امور بیمارستانهاو عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • آقای دکتر زندی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • آقای دکتر سادات رئيس گروه اعتبار بخشي بيمارستانها و مراكز درماني وزارت بهداشت
 • آقای مهندس امیر ساکی مدیر کل دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت
 • آقای دکتر سید کمال الدین ستاره دان دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
 • آقای مهندس محمد رضا سیادت کارشناس معماری امور نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • آقای دکتر پژمان شادپورعضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ورئیس مرکزتحقیقات مدیریت بیمارستانی
 • آقای مهندس شاهانی معاون فنی و برنامه ریزی سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي
 • آقاي دکتر رضا شاهقدمي عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و دبیر علمی کنگره
 • خانم دکتر ماندانا شفیع عضو هیات علمی دانشگاه کارلسروهه آلمان
 • آقای دکتر محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازي
 • آقای مهندس منوچهر شکوفی رئیس گروه معماری جامعه مهندسان مشاور ایران
 • آقای دکترشهریاری دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشورورئیس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی
 • آقای دکتر شیرزادیان رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • خانم دکتر صباغیان مدیر گروه تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت
 • آقای دکتر صداقت عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • آقای دکتر محمد حسین صراف زاده دانشیار دانشگاه تهران
 • خانم مهندس فاطمه ژیلاصفاری مدیرگروه تدوین استانداردها دفترتوسعه منابع فیزیکی وامور عمرانی
 • آقای مهندس نصراله طاهباز نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران
 • آقای سید محمد طباطبایی ، معاون مشارکتهای مردمی و ارتباطات ورسانه مجمع خیرین سلامت کشور
 • آقای دکتر علیرضا طلوع کوروشی مشاورعالی گروه تدوین استانداردهای طراحی وبرنامه ریزی بیمارستان ایمن
 • آقاي مهندس محمد طهماسبي دبیر انجمن کنترل عفونت و دبیر اجرایی کنگره
 • آقاي مهندس سید مجتبی طيب زاده كارشناس مسئول گروه پژوهشی مهندسي پزشكي پژوهشگاه استاندارد
 • آقای مهندس احمد عابدی رئیس اداره اجرای طرحهای عمرانی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز
 • خانم پرستو عابدین کارشناس مسئول گروه اعتبار بخشي بيمارستانها و مراكز درماني
 • خانم دکتر عباس آبادی رئیس گروه ارتقاء کیفیت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • آقای دکتر محمد عرب رئیس انجمن علمی اداره امور بیمارستانها
 • آقای دکتر رضا عطار نژاد دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
 • آقای مهندس سعیدعلوی معاون فنی وبرنامه ریزی شرکت مادرتخصصی توسعه وتجهیز مراکز بهداشتی درمانی
 • آقای دکتر علی اکبری ساری رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • آقای دکتر مهدی علیرضایی عضو هیات علمی دانشگاه
 • آقاي مهندس سید محمد رضا فاطمي رئیس تجهيزات پزشكي سازمان تامين اجتماعي
 • آقاي مهندس علی فرح زاد کارشناس مسئول تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • آقای محسن قائنی نژاد رئیس اداره صدور پروانه دفتر نظارت و اعتبار بخشي امور درمان
 • آقای دکتر کاتوزیان رئیس پژوهشگاه صنعت نفت
 • آقای دکتر حامد کاشانی عضو هيات علمي گروه مديريت و ساخت دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شريف
 • آقای دکترمحمد اسماعیل کاملی کارشناس مسئول دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني
 • آقای دکتر عباس کرامتی رییس دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تهران
 • خانم دکتر نسترن لعل کارشناس مسئول گروه اعتبار بخشي بيمارستانها و مراكز درماني
 • آقای دکتر شاهرخ مالک استاد یار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
 • آقای دکتر علی ماهر عضو هیات علمی و مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • آقای دکترمحمد مهدی مرتهب استاد ومدیرگروه مدیریت وساخت دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
 • آقای دکتر نادر مرکزی مقدم عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • خانم فرناز مستوفيان كارشناس مسئول دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني وزارت بهداشت
 • آقاي مهندس احمد مسلمي رئیس هیات مدیره انجمن متخصصين تجهيزات پزشكي كشور
 • آقای دکتر علی مشکینی معاون اجرایی دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت
 • آقای دکتر علی محمد مصدق راد دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • آقای مهندس معظمی معاون برنامه ریزی دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت
 • خانم مهندس مهناز مقتدر مدیر فنی اداره کل استاندارد استان تهران
 • آقای دکتر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور
 • آقای دکتر جلال نائلی رئیس حوزه امور بین الملل بنیاد برکت
 • آقای مهندس فرزادنجفی هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت،کارشناس ارشدپژوهشکده توسعه وبهینه سازی فناوری های انرژی
 • خانم مهندس نصوری مدیر گروه معماری دفترتوسعه منابع فیزیکی وزارت بهداشت
 • آقای دکتر واعظی مدیرکل دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني وزارت بهداشت
 • آقای دکتروثوق مقدم عضوهیات علمی وزارت بهداشت ،مسئول گروه علمی حکمرانی موسسه عالی توسعه وتربیت مدیران نظام سلامت
 • خانم مهندس مودت همایی رئیس گروه تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • آقای دکترداوود یادگاری نیا رئیس هیات مدیره انجمن کنترل عفونت،استاد دانشگاه شهید بهشتی

آقای علیرضا یزدانی ، معاون برنامه ریزی و اداری مالی مجمع خیرین سلامت کشور