آخرین اخبار : 

بیانیه پایانی

به نام خدا

بیانیه پایانی هفتمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات 1401

با یاری خداوند متعال هفتمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع وتجهیزات ، در راستای سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری ، حمایت از طرح تحول نظام سلامت ، گسترش بیمارستانهای ایمن ، هماهنگی بیشتر نهادهای ذیربط و افزایش بهره وری منابع ، این کنگره به همت دانشگاه  علوم پزشکی شهیدبهشتی، مجمع خیرین سلامت کشوروانجمن کنترل عفونت وبامشارکت و همکاری کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه وبودجه،معاونتهاي وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی ، دانشگاهها ، مراکز تحقیقاتی، سازمانها و نهادهای ذیربط با امتیاز بازآموزی وکارگاههای تخصصی ووب سايت www.hospitalbuild.ir ، درمرکز همایش های بین المللی رازی ، در تاريخ 29 و30 آبانماه 1401  ، با حضور بیش از دو هزار نفر از متخصصین، محققین، اساتید، مدیران و کارشناسان حوزه سلامت کشور در طول دو روز پربار علمی و اجرایی برگزار گردید.

افتخار حضور شرکت کنندگان محترم در هفتمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات منتج به نتایج ارزنده ای شد.

مشخص گردید جهت رسیدن به هدف احداث بیمارستانهای ایمن و هوشمند، نیازمند گامهای بلند در حوزه مطالعه، طراحی و اجرا هستیم همچنان که تاکنون قدمها ی مثبتی در این زمینه برداشته  شده است  برای نیل به این هدف نیازمند برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت هست.

تمامی دست اند کاران  در این زمینه تلاش نمایند با مطالعه و بروزرسانی اطلاعات ،در کمترین زمان ممکن  و  با به اشتراک گذاشتن دانش فنی خود  در دبیرخانه کنگره با ایجاد هم افزایی در تدوین آئین نامه های لازم شرایط هوشمندسازی را بعنوان موارد الزامی  بیمارستانها فراهم آورند.

بکارگیری بخش خصوصی  در نزدیکی و استفاده از توانمندیهای حوزه اندیشه و سرمایه میتواند،سرعت رسیدن به این امر را چندین برابر نماید.

ضرورت این امر از آنجا  آشکارتر میشود که با هوشمندسازی و کاهش دخالت سعی و خطای انسانی در نگهداری و بهره برداری ،طول عمر ساختمانهایی که با سرمایههای بیتالمال   به سرانجام رسیده چند باره شود   بدیهی است تاثیرآن در توسعه زیرساخت در آینده قابل چشم پوشی نیست.

پر واضح است آینده توسعه زیرساخت درمانی درگرو برنامه ریزی  مدیریت در بهره برداری از داشته های  امروز میباشددر غیر اینصورت  تمامی بودجه های سالهای آینده  را صرف امور نگهداری  و ساخته های امروز خواهیم  کرد و امر توسعه به فراموشی سپرده خواهد شد.

با ورود مراجع ذی نفوذ همچون سازمان محترم برنامه بودجه  و وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی درتدوین آئین نامه و ساماندهی واگذاری نگهداری آتی بیمارستانهای در شرف بهره برداری ، با تعریف  اخذ صلاحیت های تعریف  شده  از طریق  بهره برداران متناسب با ابعاد بیمارستان و نظارت مستمر ضمن آن از طریق عامل سوم مورد تایید،  طول عمرساختمانها را افزایش خواهد داد . تدقین  قوانین مربوطه با حمایت مجلس  شورای اسلامی  در تسریع  امور ضروری است.

در این صورت با حفظ سرمایه های جاری و هدایت آن  به سمت گسترش توسعه نوید آینده روشن در بهبود وضعیت زیرساختهای درمانی ایجاد خواهد شد .

در این راستا بیانیه پایانی با هدف هم افزایی و ارتقاء سلامت و امید به زندگی در کشور پرافتخار ایران اسلامی و همچنین بر اساس بررسی و طرح مسائل و نظرسنجی از مجریان و محققین این حوزه به شرح ذیل تدوین و به منظور استحضار و دستور موکد مقام محترم وزارت و تشکیل کارگروه های تخصصی متشکل از صاحب نظران بخشهای  دولتی ، خصوصی ، مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی جهت تدوین دستورالعمل های کاربردی اجرایی ، تقدیم می گردد:

 

1- با توجه به لزوم توسعه تخت های بیمارستانی و جایگزینی تخت های فرسوده و محدودیت منابع عمومی برای ساخت تخت های جدید ، استفاده از منابع غیردولتی و مشارکتهای مردمی به صورت جدی از سوی دانشگاههای علوم پزشکی در قالب سیاستهای وزارتخانه مدنظر قرار گیرد. . استفاده بهینه از منابع بانکی توسط بخش خصوصی نیز از دیگر راههای جایگزینی تخت های فرسوده است مشروط بر اینکه راهکارهای سود آور شدن بیمارستانها توسط کارگروه های متخصصین و همکاری تمامی نهادها و سازمانها تدوین و اجرایی گردد.

2- احداث بیمارستانهای ایمن ،تاب آور و پاسخگو در مواقع بحران و حوادث و بلایای طبیعی و اتخاذ راهکارهای ایمن سازی بیمارستانهای موجود با توجه به خصوصیات جغرافیائی و اقلیمی کشورمان و حوادث سالهای اخیر زلزله در کشور، یکی از ضروریات و اولویت های اساسی در حال حاضر میباشد. ارزیابی دوره ای ایمنی مراکز بهداشتی درمانی توسط کارشناسان رسمی و شرکتهای ذیصلاح ضروری است.

3- لزوم انجام مطالعات کاربردی در خصوص ارزیابی مخاطرات منطقه، با رویکرد آمایش سرزمینی، سازگاری با اقلیم و با پیوست مدیریت خطر قبل از احداث بیمارستانها

4- مدیریت صحیح پروژه ها مطابق با جدول زمان بندی در افزایش بهره وری ساخت نقش اساسی ایفا می کند . افزایش مدت زمان ساخت بیمارستانها با تغییر تکنولوژی و نیازها در طول زمان و استهلاک ساختمان و افزایش شدید هزینه های ساخت و تجهیز مواجه خواهد شد و بیمارستان ایجاد شده اقتصادی نخواهد بود انجام مطالعات اولیه و برنامه ریزی و تأمین به موقع و دقیق منابع ، استفاده از نرم افزارهای ویژه مدلسازی اطلاعات ساختمان و کنترل پروژه مانند BIM باید در تمام پروژه ها الزام گردد .

5- با توجه به اهمیت کیفیت مصالح و تجهیزات در افزایش عمر مفید بیمارستان و تاثیر آن در اقتصادی شدن بیمارستان ،تدوین فهرست بهای ویژه برای ساخت بیمارستانها ضرورت دارد و درخواست جدی مسئولین و متخصصین از سازمان برنامه و بودجه، تسریع در تدوین این فهرست بها می باشد. راهکار تجدید نظر اساسی در سرانه زیربنا در طراحی و ساخت بیمارستانها و رفع محدودیت این سرانه ها در طراحی و ساخت بیمارستانهای کارآمد باید در کارگروه های تخصصی تدوین گردد .

6-با توجه به ناکارآمدی بیمارستانهای کوچک ، بازنگری در ماموریت بیمارستانهای کوچک انجام شود و سیاست توسعه بر مبنای ساخت بیمارستانهای بزرگ تخصصی و فوق تخصصی  هوشمند قرار گیرد.

7-لزوم مطالعه تجهیزات پزشکی مورد نیاز بر اساس استانداردهای موجود در مراحل اولیه طرح بیمارستان مدنظر کلیه مسئولین قرار گرفته و وجود مشاورین تجهیز از مراحل اولیه طرح بیمارستان الزام گردد..

8-به منظور ساماندهی تجهیز بیمارستانها و بهینه سازی مدیریت تجهیزات پزشکی و استفاده نظام مند از متخصصین تجهیزات پزشکی ، تشکیل سازمان نظام مهندسی پزشکی کشور به صورت جدی ، پیگیری گردد.

9-  رعایت معماری ایرانی بر اساس شرایط اقلیمی هر استان ، درطراحی و ساخت بیمارستانها  الزام گردد. امروزه اولویت طراحی بیمارستانها بر مبنای بیمارستانهای سبز و شفابخش می باشد ، بنحوی که بیمار احساس شاداب و درمنزل بودن داشته و لذا سریعتر بهبود یابد.

10- تغییر نگرش در طراحی و ساخت و مدیریت بیمارستانها با دید نوآورانه و آینده نگری وایجاد زیرساخت مورد نیاز بیمارستانهای هوشمند از جمله سامانه های نرم افزاری و سخت افزاری مناسب فن آوری اطلاعات و مدیریت انرژی ، باید در دستور سیاست گذاران و مشاورین ساخت و تجهیز بیمارستانها قرار گیرد . دنیای متاورس و جراحی از راه دور در رفع کمبودهای مناطق محروم بسیار حائز اهمیت است . بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده بهینه از انرژی خورشید و دیگر انرژی های سبز با رعایت استانداردهای مدیریت انرژی در طراحی و ساخت  بیمارستانهای کشور ضروری است  وباید راهنمای طراحی و ساخت این بیمارستانها تدوین گردد .

11-حفظ و مدیریت منابع موجود یکی از اولویت هاست لذا توجه به نگهداشت و مدیریت منابع موجود (Facility Management)  ، از جمله تاسیسات ، ساختمان و تجهیزات به طور علمی و یکپارچه مورد توجه کلیه مسئولین وزارارتخانه ها ، دانشگاههای علوم پزشکی ، روسا و مدیران بیمارستانها قرار گیرد و برای این منظور پیشنهاد می گردد درصدی از درآمد بیمارستانها برای امر نگهداشت نشاندار گردد.

12-اجرای دقیق طرح جامع و مکانیزه مدیریت نگهداشت منابع فیزیکی بیمارستانها پیگیری گردد.طبقه بندی بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی قدیمی و دارای فرسودگی بالا و اولویت تخصیص بودجه جهت بازسازی و یا نوسازی آنها بسیار مهم است .

13-با توجه به نقش آتی بیمارستانها در مدیریت بهداشت و درمان جامعه و محدودیت تخت های بیمارستانی لزوم اصلاح فرآیندهای درمانی مدنظر مسئولین محترم قرار گیرد به گونه ای که درسریعترین زمان ممکن خدمات درمانی در اختیار بیمار قرار گیرد ، میزان عفونتهای بیمارستانی به حداقل رسیده و مبنا ، حداقل ماندگاری بیمار در بیمارستان باشد.

14-به منظور افزایش بهره وری تختهای بیمارستانی، لزوم توسعه فرآیندهای درمانی در خارج از بیمارستان مثل مراقبت از بیماران در منزل در بیمارستان آینده مدنظر قرار گیرد و زیرساخت های لازم از جمله فرهنگ سازی، آموزش بیماران و خانواده ها و توسعه شبکه مجازی در طراحی و ساخت بیمارستانها لحاظ گردد.

15-ضمن تاکید بر رعایت استانداردهای بیمارستانی در طراحی و احداث فضاهای درمانی کشور ، خواستار تکمیل و بازنگری و به روزآوری کلیه استانداردهای طراحی ، اجرا ، تجهیز  و بهره برداری از ساختمانهای درمانی کشور می باشد.

16- استقرار وترویج دانش و استانداردهای مدیریت انرژی در فضاهای درمانی و رعایت کلیه آیین نامه های کشور در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانهای کشور از جمله مبحث 19 مقررات ملی ساختمان،  در احداث بیمارستانهای کشور ضروری است.

17- لزوم ساماندهي مديريت سليقه‌اي و فاقد نگاه بلند مدت در نگهداري و بهره‌برداري بيمارستانها .

18- در نظر گرفتن فرایند انتخاب و اجرایی سازی سامانه های نرم افزاری و سخت افزاری مناسب فن آوری اطلاعات در بیمارستان باید در مراحل ساخت و راه اندازی هر بیمارستان کوچک یا بزرگ به عنوان یک زیرساخت مهم مورد توجه خاص قرار گیرد.

19-نظر به اهمیت تهویه صحیح در بیمارستانها بر حفاظت از ایمنی و سلامت بیماران و پرسنل و پیشگیری و کنترل عفونتها به عنوان یکی از درس آموخته های مقابله با بیماری کرونا ، اصلاح وضعیت تهویه در بیمارستانهای موجود در یک بازه زمانی سه ساله صورت گیرد و الزامات آن در همه فضاهای بیمارستان متناسب با نوع خدمات رعایت گردد و در بیمارستانهای جدید الاحداث به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گیرد.

20-نظر به اهمیت بهره گیری از دانش فنی کارشناسان مهندسی پزشکی و بهداشت محیط و افزایش بهره وری آنها ، ترتیبی اتخاذ گردد در مراحل مختلف ساخت یا توسعه فضاها در بیمارستان در کنار کادر فنی ، تاسیساتی و مدیریتی بیمارستان از همراهی و همفکری این کارشناسان بهره گیری بیش از پیش صورت گیرد و همچنین حقوق فنی این کارشناسان در راستای بهبود عملکرد آنها ، لحاظ گردد .

21-ضرورت انطباق و لحاظ نمودن استانداردهای بهداشت محیط و کنترل عفونتها در مراحل اولیه طراحی و تایید نقشه های ساخت بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی .