آخرین اخبار : 

تقویم کنگره

کنگره در 2 روز 19 و 20 مهر ماه 1402 از ساعت 8 صبح تا ساعت 5 بعد ازظهر در سالن همایشهای رازی واقع در اتوبان همت جنب برج میلاد برگزار می گردد.

تاریخ دریافت کارت همایش :     07/19 / 1402در سالن همایش

توضیح : تاریخ دریافت کارت صبح روز اول کنگره واقع در سالن همایشهای رازی می باشد

تاریخ اتمام دریافت کارت همایش:       1402/07/19

تاریخ شروع دریافت چکیده مقاله:      1402/04/25

تاریخ پایان دریافت چکیده مقاله:         1402/07/01( تمدید تا 7 مهر)