آخرین اخبار : 

عضویت و ثبت نام

شروع ثبت نام از 15 مردادماه1403

لطفا پس از مطالعه کامل، به لینک عضویت و ثبت نام در پایین همین صفحه مراجعه شود

جهت حضور در کنگره  صدورکارت و ثبت نام در این سایت الزامی است

شروع ثبت نام از 1403/5/15

وجه ثبت نام برای مستمعین آزاد 400/000 تومان و برای افرادی که در سامانه آموزش مداوم www.ircme.ir وجه امتیاز را واریز و ثبت نام آنلاین کرده اند ،علاوه بر سامانه آموزش مداوم ،مبلغ  100/000 تومان باید به حساب خورشید تجهیز واریز کنند

و در این سایت پس از تکمیل ثبت نام، فیش واریز خود را در همین صفحه بارگزاری کنند.

شماره واریز ( 6037997599609865) بانک ملی- بنام خورشید تجهیز)

تماس با دبیر خانه(3-77653701-021) و فکس دبیرخانه(021-77653700)

 

 

 

((شماره حساب  و شماره کارت جهت واریز وجه ثبت نام : 0108344538001 و شماره کارت 9865-9960-9975-6037  بانك ملي شعبه پيام انقلاب در وجه شركت خورشيد تجهيز،،،شماره شبا IR760170000000108344538001 ))

توجه: سامانه آموزش مداوم از پذیرش فیش بانکی معذور است . ( دریافت امتیاز بازآموزی مشروط به ثبت نام و حضور دو روز در کنگره میباشد. 

 

(حتما از ثبت نام خود ازطریق تماس با دبیرخانه به شماره02177653701  اطمینان حاصل فرمایید).

((دانلود فرم ثبت نام ))

دریافت کارت حضور ، روز اول کنگره حضوری در سالن،

ساعت شروع کنگره 8 صبح الی5 بعداز ظهر