آخرین اخبار : 

دانلود فرم ثبت نام

توجه : افرادی که نیاز به امتیاز باز آموزی دارند ،حتما ابتدا شخصاً در سامانه آموزش مداوم  (www.ircme.ir)  به شناسه برنامه  196165 ثبت نام و واریز آنلاین جهت کسب امتیاز نموده و سپس اقدام به ثبت نام و واریز وجه در این سایت کنند .

دانلود فرم ثبت نام

فرم ثبت نام به همراه فیش واریز یا فیش های واریز (سامانه آموزش مداوم و حساب خورشید تجهیز)باید به شماره021-77653700 فکس و تایید آنرا از دبیرخانه با شماره77653701-3 دریافت نمایید.